Registrácia je možná aj na mieste!     Registrácia online na stránke STU

CHARAKTERISTIKA

Mestský triatlon je situovaný v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Plávanie prebieha v prírodnom jazere Draždiak, cyklistika je na uzatvorenej komunikácii a beh na asfaltovom povrchu. Zázemie je situované v areáli Grand Hotela. Sprievodný program ponúka rozmanité aktivity – ako pre deti tak i pre dospelých. Súčasťou je NEON JÓGA  pre pretekárov s relax zónou, edukačné prednášky exTRImizmus, novinka ENGERUN (8km, detský beh) a MERCURY EXPO. PRESSBURG TRIATHLON je súčasťou STA TOUR 2018.

ORGANIZÁTOR

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ AKADÉMIA

ADRESA: Zadunajská cesta 27, 850 00 Bratislava
WEB: www.pressburgtriathlon.sk
MIESTO: Bratislava – Petržalka
DÁTUM: 09.06.2018

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:
RIADITEĽ PODUJATIA: PhDr. Denis Barna
HLAVNÝ ROZHODCA: Mgr. Zuzana Szaboóvá
TECHNICKÝ DELEGÁT: Bc. Pavol Peciar

KONTAKT: 0904 22 05 05
EMAIL: etriatlon@etriatlon.sk
IBAN: SK88 1100 000000 294 502 1643

PROGRAM PODUJATIA

08.06.2018 PIATOK

18:00 – 19:00  REGISTRÁCIA  Triathlon & Run 

09.06.2018 SOBOTA

07:00 – 15:30  REGISTRÁCIA Triathlon & Run do 11:30
07:30 – 08:45  Otvorenie depa pre OT
09:00 – 12:30  OLYMPIC TRIATHLON (elite,AG,štafeta)
12:00 – 13:30   ENGERUN (8/kids run)

11:00 – 12:45   Otvorenie depa pre TriFUN KIDS
13:00 – 15:00  TriFUN KIDS TRIATHLON (st/ml.žiaci a nádeje)             

15:30 – 16:00  VYHODNOTENIE -OT&TriFUNKids&ENGERUN                                                                                                   

16:00 – 17:30  ST – SPRINT TRIATHLON (elite, D,J,AG)

18:00 – 20:00 OFICIÁLNE VYHODNOTENIE & TriFEST PARTY

KATEGÓRIE

PRESSBURG TRIATHLON:
MUŽI: abs. poradie; AGm 20-29;  AGm 30-34; AGm 35-39; AGm 40-44; AGm 45-49; AGm 50-54; AGm 55-59; AGm 60+ ŽENY: abs. poradie; AGž 20-29; AGž 30-39; AGž 40-49; AGž 50+

TriFUN KIDS TRIATHLON:                                                                                         
Nádeje d/ch: A: 2011 a mladší / B: 2009-2010 / C: 2007-2008  Starší / mladší žiaci d/ch: St: 2003-2004 / Ml: 2005-2006  Dorastenci a dorastenky: 2002 – 2001  Juniori a juniorky: 2000 – 1999

PODMIENKY ÚČASTI

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností. Organizátor poskytuje všetkým pretekárom plaveckú čiapku, pretekár je povinný ju použiť počas plaveckej časti preteku. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Možnosť zúčastniť sa Olympíjského triatlonu – pretekov budú mať iba osoby, ktoré dovŕšia vek 20 rokov, budú sa prezentovať platným dokladom totožnosti, zaplatia štartovné a podpíšu čestné prehlásenie, že sa súťaže zúčastňujú z vlastnej vôle a na vlastné riziko.

Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca.

Vyplnením formulára organizátora účastník potvrdzuje, že rozumie a akceptuje pravidlá pretekov, potvrdzuje ich dodržiavanie a zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov organizátorom na úkony potrebné k priebehu pretekov. Účastník dáva organizátorom súhlas na použitie a publikovanie fotografických snímkov a audiovizuálnych záznamov svojej osoby, vyhotovených na PRESSBURG TRIATHLON, TriFUN KIDS TRIATHLON  a ENGERUN 2018. Zároveň súhlasí so zasielaním informačných materiálov, marketingových materiálov a ostatných informácií súvisiacich s STA TOUR a Slovenskou Triatlonovou Akadémiou.

PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVÁ LISTINA, PLATBY

po odoslaní prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza na web stránke STU,  každý prihlásený pretekár zaplatí štartovné za pomoci paltobnej brány STÚ alebo prevodom/vkladom na účet organizátora STA. Variabilný symbol použije dátum narodenia a do poznámky pre príjmateľa uvedie svoje meno, priezvisko a názov preteku.

Pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorázovú licenciu.

po vyplnení registračného formuláru a zaplatení štartovného bude pretekár zverejnený na oficiálnej štartovej listine pretekov

• dátum prihlásenia pretekára sa počíta od dátumu doručenia registračných poplatkov na účet organizátora!

maximálny počet štartujúcich je 500 pretekárov triatlon a 500 pretekárov beh.

VÝSLEDKY

Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.pressburgtriathlon.sk