Registrácia je možná aj na mieste!     Registrácia online na stránke STU

CHARAKTERISTIKA

Mestský triatlon situovaný v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Plávanie prebieha v prírodnom jazere, cyklistika je na uzatvorenej komunikácii a beh sčasti na asfalte a sčasti na trávnatom povrchu. Zázemie je situované v areáli Grand Hotel Pressburg. Sprievodný program ponúka rozmanité aktivity – ako pre deti tak i pre dospelých. Súčasťou je tombola, ihrysko.sk, edukačné prednášky a zázemie pre pretekárov s relax zónou.

ORGANIZÁTOR

SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ AKADÉMIA

ADRESA: Zadunajská cesta 27, 850 00 Bratislava
WEB: www.pressburgtriathlon.sk
MIESTO: Bratislava – Petržalka
DÁTUM: 10.06.2017
RIADITEĽ PODUJATIA: PhDr. Denis Barna
TECHNICKÝ RIADITEĽ: Bc. Pavol Peciar
HLAVNÝ ROZHODCA: Aniko Ozoráková
TECHNICKÝ DELEGÁT: Marian Czina
KONTAKT: 0904 22 05 05
EMAIL: etriatlon@etriatlon.sk
ČÍSLO ÚČTU: SK8811000000002945021643

PROGRAM PODUJATIA

09.06.2017 PIATOK

17:00 – 19:00 REGISTRÁCIA
18:00 – 19:00 Výklad trate ENG/SK

10.06.2017 SOBOTA

07:30 – 14:00 REGISTRÁCIA
09:30 – 14:30 OT OLYMPIC Triathlon (elite, age groups, štafeta)
12:00 – 13:00 MCHR MERCURY CHARITY RUN
12:30 – 15:00 MOT MERCURY Open Triathlon (starší, mladší žiaci a nádeje)
15:00 – 17:30 ST SPRINT Triathlon (elite, age groups, štafeta)
18:00 – 19:00 OFICIÁLNE VYHODNOTENIE a grill party

KATEGÓRIE

Vekové kategórie:
M/W: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70+
Starší a mladší žiaci: D/CH do 11 rokov, 12-13, 14-15
Triatlonová nádej: D/CH do 9 rokov, 10-11

KLASIFIKÁCIA

Vekové kategórie:
W/M: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70+
Starší a mladší žiaci: D/CH do 11 rokov, 12-13, 14-15
Triatlonová nádej: D/CH do 9 rokov, 10-11

PODMIENKY ÚČASTI

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť a zdravotný stav. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií v prípade dohovoru s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Ako súhlas s propozíciami, časovým harmonogramom a podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Možnosť zúčastniť sa Olympíjského triatlonu – pretekov budú mať iba osoby, ktoré do 09. 06. 2017 budú mať minimálne dosiahnutý vek 18 rokov, budú sa prezentovať platným dokladom totožnosti, zaplatia štartovné a podpíšu čestné prehlásenie, že sa súťaže zúčastňujú z vlastnej vôle a na vlastné riziko.

Súhlas s účasťou pretekára mladšieho ako 18 rokov musí svojím podpisom potvrdiť zákonný zástupca.

Vyplnením formulára organizátora účastník potvrdzuje, že rozumie a akceptuje pravidlá pretekov, potvrdzuje ich dodržiavanie a zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov organizátorom na úkony potrebné k priebehu pretekov. Účastník dáva organizátorom súhlas na použitie a publikovanie fotografických snímkov a audiovizuálnych záznamov svojej osoby, vyhotovených na PRESSBURG TRIATHLON 2017. Zároveň súhlasí so zasielaním informačných materiálov, marketingových materiálov a ostatných informácií súvisiacich s pretekmi a Slovenskou Triatlonovou Akadémiou.

PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVÁ LISTINA, PLATBY

po odoslaní prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza na web stránke STU, bude pre každého prihláseného vygenerovaný variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu a identifikáciu registračných poplatkov

po vyplnení registračného formuláru a zaplatení štartovného bude pretekár zverejnený na oficiálnej štartovej listine pretekov

• dátum prihlásenia pretekára sa počíta od dátumu doručenia registračných poplatkov na účet organizátora

maximálny počet štartujúcich je 400 osôb.

VÝSLEDKY

Oficiálne výsledky súťaže budú dostupné na stránke www.pressburgtriathlon.sk